อุปกรณ์สายควันเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน หลังจากที่มีการประกาศห้ามการนำเข้าและครอบครองอุปกรณ์สายควันออกมาจากทางรัฐบาล มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็หยิบยกข้อมูลบางด้านมาสนับสนุนความเห็นของตนเอง ทำให้สังคมและประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ว่าควรจะเชื่อหรือปฏิบัติอย่างไร ขอรวบรวมข้อสงสัยต่าง ๆ และสรุปข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือมาเพื่อที่จะมาตอบคำถามเหล่านี้ โดยหวังว่าจะสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมได้มากขึ้น

อุปกรณ์สายควันคืออะไร?

อุปกรณ์สายควันเป็นอุปกรณ์สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่าง ๆ โดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมปกติทั่วไป ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่  ตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) และน้ำยา ถ้ากล่าวถึงเฉพาะส่วนของน้ำยาที่จะถูกทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบจะประกอบด้วยสารประกอบหลัก ๆ คือ

  • นิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมปกติทั่วไป เป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
  • โพรไพลีนไกลคอล เป็นส่วนประกอบในสารสำหรับการทำให้เกิดไอ
  • กลีเซอรีน เป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมผสานกับสารโพรไพลีนไกลคอล  องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย เช่นเดียวกันกับโพรไพลีนไกลคอล
  • สารแต่งกลิ่นและรส เป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกาย แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย

อุปกรณ์สายควันมีอันตรายหรือไม่?

สารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่พบในน้ำยาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น

  • นิโคติน
    เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มะเร็งช่องปาก หลอดอาหาร และตับอ่อน นอกจากนี้นิโคตินยังกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น ซึ่งสารนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวาน  นิโคตินกระตุ้นให้จำนวนเซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ทำให้เส้นเลือดตีบ เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง สำหรับหญิงตั้งครรภ์นิโคตินส่งผลต่อการพัฒนาของสมองทารกในครรภ์ การได้รับสารนิโคตินในระดับที่สูง (60 mg. ในผู้ใหญ่ และ 6 mg ในเด็กเล็ก) เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
  • โพรไพลีนไกลคอล และสาร Glycerol/Glycerin
    เมื่อสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอดได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง

นอกจากนี้ยังพบสารประกอบอีกมากมายในไอของอุปกรณ์สายควันที่มีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น โลหะหนัก สารหนู สารกลุ่ม Formaldehyde และกลุ่ม Benzene เป็นต้น จากการวิจัยยังพบว่า การสูบอุปกรณ์สายควันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคหัวใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ปอด หัวใจ และกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

เทียบกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาแล้วอุปกรณ์สายควันอันตรายมากกว่าหรือน้อยกว่า?

เป็นความจริงที่ว่าอุปกรณ์สายควันมีกลไกการทำงานที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา ทำให้ผู้สูบลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวเช่นน้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

แต่จากที่กล่าวมาข้างต้นสารประกอบอื่น ๆ ที่พบในอุปกรณ์สายควันก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังมีบางงานวิจัยที่ระบุว่า ไอระเหยของอุปกรณ์สายควันมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา ทำให้สามารถถูกสูดเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากกว่า อนุภาคที่เล็กนี้จะจับเข้ากับเนื้อเยื่อปอดและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและยากที่กลไกธรรมชาติของร่างกายจะขับออกมาได้

มีภาษิตฝรั่งบทหนึ่งกล่าวว่า “ผีที่รู้จักก็ยังดีกว่าผีที่ไม่รู้จัก” เรารู้จักผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดากันมานานมากแล้ว มีการวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอันตรายของมันอย่างแทบจะทุกแง่ทุกมุมแล้ว จึงทำให้เราตระหนักในโทษภัย และเฝ้าระวังมันได้อย่างดี แต่ด้วยความที่อุปกรณ์สายควันยังเป็นของใหม่มาก เรายังไม่มีข้อมูลวิจัยที่มากพอที่จะระบุถึงอันตรายของสารเคมีแต่ละตัวในอุปกรณ์สายควัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ใช้ไปนาน ๆ ในระยะยาว ๆ ซึ่งการที่ยังไม่มีข้อมูลว่าอันตรายไม่ใช่แปลว่าไม่มีอันตราย เพียงแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามศึกษากันต่อไป

อุปกรณ์สายควันเสพติดหรือไม่?

แน่นอนว่าอุปกรณ์สายควันมีสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติด ดังนั้นการสูบอุปกรณ์สายควันจึงทำให้ผู้สูบ “ติด” ได้ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา นอกจากนี้รูปแบบและขั้นตอนในการสูบอุปกรณ์สายควันก็มีความใกล้เคียงกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดามาก ทำให้ผู้สูบยังคงติดในพฤติกรรมการสูบเหมือนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา

หากสังเกตในต่างประเทศจะพบว่า โฆษณาของอุปกรณ์สายควันมีลักษณะการใช้ข้อความจูงใจหรือจุดขายไม่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา เช่น การเพิ่มเสน่ห์ในทางเพศ ทำให้อารมณ์ดี ซึ่งส่งผลในทางจิตวิทยาให้ผู้สูบมีความเชื่อ ฝังใจในคุณสมบัติเหล่านั้นและดำรงพฤติกรรมการสูบมาเรื่อย ๆ แต่ที่มากไปกว่านั้นคือโฆษณาของอุปกรณ์สายควันยังเน้นถึงข้อดีบางอย่างที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เช่น การมีรสชาติที่หลากหลายกว่า ดีต่อสุขภาพมากกว่า มีรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและหลากหลายกว่า ไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าจุดขายเหล่านี้ย่อมดึงดูดและทำให้ผู้สูบมีแนวโน้มที่จะติดกับการสูบได้มากขึ้นด้วย

ถ้าอยากเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา การหันมาสูบอุปกรณ์สายควันช่วยได้หรือไม่?

จุดขายอย่างหนึ่งของบริษัทอุปกรณ์สายควัน คือ การพยายามนำเสนอว่า การหันมาสูบอุปกรณ์สายควันช่วยลดอัตราการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดา ซึ่งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากกว่า  โดยหยิบยกงานวิจัยต่าง ๆ ที่ระบุว่า อุปกรณ์สายควันมีอันตรายน้อยกว่า และทำให้ผู้สูบลดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาลงได้ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ภายหลังได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการในวงกว้างแล้วพบว่า เป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ทำตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างถูกต้อง มีอคติ และมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ทำการวิจัยที่ชัดเจน จึงไม่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการอีกต่อไป

ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากกว่าที่ทำอย่างถูกต้อง และให้ผลสรุปในทางตรงกันข้าม คือ การสูบอุปกรณ์สายควันไม่ได้ช่วยลดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาลงเลย ร้ายไปกว่านั้นยังทำให้อัตราการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยรวมทั้งธรรมดาและไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่มีนิโคตินเหมือน ๆ กัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน การที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม (ไม่ว่าจะเริ่มจากชนิดไหน) ท้ายที่สุดก็จะมีการแลกเปลี่ยน ทดลองกันภายในกลุ่มจนคุ้นเคยกับทุก ๆ รูปแบบ เพราะเป็นสิ่งที่ทดแทนกันได้ ขณะนี้ในสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศห้ามอย่างเป็นทางการมิให้บริษัทผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโฆษณาว่าอุปกรณ์สายควันช่วยเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมธรรมดาได้ เพราะขัดกับข้อมูลจากการวิจัยอย่างชัดเจน

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน หลังการห้ามนำเข้าและครอบครองผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์จากรัฐบาล. มีความคิดเห็นมากมายทั้งคัดค้านและไม่เห็นด้วย ทั้งสองฝ่ายนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของพวกเขา ทำให้สังคมและประชาชนทั่วไปสับสนว่าข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อหรือปฏิบัติอย่างไร ขอรายการคำถามและสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ ด้วยความหวังที่จะสร้างความรู้แจ้งแก่สังคมมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าในการสร้างความร้อนและไอน้ำที่มีสารเคมีต่าง ๆ โดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไปประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือแบตเตอรี่เครื่องพ่นไอน้ำและเครื่องฉีดน้ำและน้ำยา หากเรากล่าวถึงเฉพาะส่วนของสารละลายที่กลายเป็นไอและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประกอบด้วยสารประกอบหลักคือ

นิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบได้ทั้งในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป เป็นสารที่ทำให้ร่างกายติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
โพรพิลีนไกลคอลเป็นส่วนผสมในสารสำหรับการกลายเป็นไอ
กลีเซอรีนเป็นเครื่องเพิ่มความชื้นที่รวมกับโพรพิลีนไกลคอล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันว่าปลอดภัยใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นควันหรือไอที่หายใจเข้าไป เช่นเดียวกับโพรพิลีนไกลคอล
สารปรุงแต่งกลิ่นและรสเป็นสารเคมีในอาหารทั่วไปที่ปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าไป แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นควันหรือไอที่หายใจเข้าไป
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันตรายหรือไม่?

สารเคมีต่าง ๆ ที่พบในรีเอเจนต์อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายตัวอย่างเช่น:

นิโคติน
เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดโรคทางเดินหายใจมะเร็งในช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อน นิโคตินยังช่วยกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งสารนี้จะเพิ่มน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานนิโคตินช่วยกระตุ้นจำนวนเซลล์ผนังหลอดเลือดให้เพิ่มขึ้น การตีบของหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองสำหรับหญิงตั้งครรภ์นิโคตินมีผลต่อพัฒนาการของสมองของทารกในครรภ์ การได้รับสารนิโคตินในระดับสูง (60 มก. ในผู้ใหญ่และ 6 มก. ในเด็กเล็ก) เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
โพรพิลีนไกลคอลและกลีเซอรอล / กลีเซอรีน
เมื่อสัมผัสหรือหายใจเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังตาและปอดโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง

นอกจากนี้ยังพบสารประกอบหลายชนิดในไอผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทราบกันดีว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นโลหะหนักสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์และเบนซินเป็นต้นการวิจัยยังพบว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ของปอดหัวใจและเซลล์กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไปผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายมากหรือน้อย?

จริงอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป สิ่งนี้ทำให้ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารเผาไหม้ที่เป็นอันตรายเช่นน้ำมันดินและคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ

แต่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นสารประกอบอื่น ๆ ที่พบในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางชิ้นระบุว่าไอระเหยของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป ทำให้สามารถสูดดมเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากขึ้นอนุภาคเล็ก ๆ เหล่านี้จับตัวกับเนื้อเยื่อปอดและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วและยากที่กลไกธรรมชาติของร่างกายจะขับออกมาได้

มีสุภาษิตฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่า “ผีที่รู้จักดีกว่าผีที่ไม่รู้จัก” เรารู้จักผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไปมานานแล้ว มีการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอันตรายเกือบทุกด้าน จึงทำให้เราตระหนักถึงอันตรายและระมัดระวังด้วย แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ยังใหม่มากเรายังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่จะระบุอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการใช้งานในระยะยาวซึ่งการขาดข้อมูลว่าเป็นอันตรายไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นอันตราย แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องมีหน้าที่ในการศึกษาต่อไป

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เสพติดหรือไม่?

แน่นอนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์มีนิโคติน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดดังนั้นการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์จึงทำให้ผู้สูบ ‘เสพติด’ เหมือนกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป นอกจากนี้รูปแบบและขั้นตอนในการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ยังคล้ายคลึงกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป ทำให้ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังคงติดพฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเหมือนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน หลังประกาศห้ามนำเข้าและครอบครองผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์จากรัฐบาล. มีความคิดเห็นมากมายทั้งต่อต้านและต่อต้าน ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลบางอย่างเพื่อสนับสนุนมุมมองของพวกเขา สร้างความสับสนให้กับสังคมและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ว่าจะเชื่อและปฏิบัติอย่างไร ขอรายการคำถามและสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ หวังสร้างความรู้แจ้งแก่สังคม

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประเภทหนึ่ง ใช้กลไกไฟฟ้าในการสร้างความร้อนและไอน้ำที่มีสารเคมีหลายชนิดโดยไม่ก่อให้เกิดควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ แบตเตอรี่เครื่องพ่นไอน้ำเครื่องฉีดน้ำและน้ำยา หากต้องการกล่าวถึงเฉพาะส่วนของสารละลายที่ระเหยและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประกอบด้วยสารประกอบหลัก

นิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบในอุปกรณ์สายควันและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป เป็นสารที่ทำให้ร่างกายของคุณคลั่งไคล้การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
โพรพิลีนไกลคอลเป็นส่วนประกอบของเครื่องทำไอระเหย
กลีเซอรีนเป็นเครื่องเพิ่มความชื้นร่วมกับโพรพิลีนไกลคอล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทั้งในอาหารและยา อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นควันหรือไอน้ำที่หายใจเข้าไป เช่นเดียวกับโพรพิลีนไกลคอล
น้ำหอมและสารเคมีน้ำหอมเป็นสารเคมีในอาหารทั่วไปที่ปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าไป อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อเปลี่ยนเป็นควันหรือไอน้ำที่หายใจเข้าไป
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันตรายหรือไม่?

สารเคมีต่างๆที่มีอยู่ในรีเอเจนต์อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายตัวอย่างเช่น:

นิโคติน
เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มขึ้นความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อนเพิ่มขึ้น นิโคตินยังช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานซึ่งสารนี้จะไปเพิ่มระดับกลูโคสในเลือดนิโคตินกระตุ้นให้จำนวนเซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โรคหัวใจตีบและเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดสมองสำหรับหญิงตั้งครรภ์นิโคตินมีผลต่อพัฒนาการของสมองของทารกในครรภ์ การได้รับนิโคตินในปริมาณสูง (60 มก. ในผู้ใหญ่และ 6 มก. ในทารก) เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
โพรพิลีนไกลคอลและกลีเซอรอล / กลีเซอรีน
การสัมผัสหรือการหายใจเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังตาและปอดโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสโรคหอบหืดและโรคถุงลมโป่งพองในปอด

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบสารประกอบหลายชนิดในไอของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นโลหะหนักสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์และเบนซิน การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและทำให้ดีเอ็นเอของเซลล์ปอดหัวใจและกระเพาะปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบเดิมหรือไม่?

เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป สิ่งนี้ช่วยให้ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสามารถลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารเผาไหม้ที่เป็นอันตรายซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคทางเดินหายใจเช่นน้ำมันดินและคาร์บอนมอนอกไซด์

อย่างไรก็ตามตามที่กล่าวไว้ข้างต้นสารประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ก็สร้างความเสียหายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าไอน้ำยาสูบอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดอนุภาคเล็กกว่ายาสูบแบบดั้งเดิม อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งทำให้หายใจเข้าปอดได้ลึกขึ้นจะจับกับเนื้อเยื่อปอดและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วทำให้กลไกตามธรรมชาติของร่างกายขับออกได้ยาก

มีคำพูดภาษาฝรั่งเศสว่า “รู้จักผีดีกว่าผีที่ไม่รู้จัก” เรารู้จักผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไปมานานแล้ว มีการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอันตรายเกือบทุกด้าน ดังนั้นขอให้เราตระหนักถึงอันตรายและระวังพวกเขา แต่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ยังคงใหม่มากจนไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่จะระบุอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระยะยาวซึ่งการขาดข้อมูลที่เป็นอันตรายไม่ได้เป็นอันตรายเสมอไป อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงมีหน้าที่ต้องศึกษาต่อไป

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งเสพติดหรือไม่?

แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์มีสารนิโคติน นี่คือสารที่ทำให้เกิดการเสพติด ดังนั้นการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์จึงทำให้ผู้สูบ“ เสพติด” ได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป นอกจากนี้รูปแบบและขั้นตอนการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอิเล็กทรอนิกส์ยังคล้ายคลึงกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบเดิมมาก ทำให้ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังคงต้องพึ่งพาพฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเหมือนยาสูบตามปกติ

สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account รวดเร็วภายใน 3 นาที จัดส่งถึงมือคุณภายใน 3 ชั่วโมง และมีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกดูสินค้าได้ที่ KS Device และ KS Flavor Pod ค่ะ