เปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบแต่ละประเภท งบไม่เกินพันห้าก็ซื้อได้

ตลาดการแข่งขันผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบมีหลายประเภท ที่มีงบไม่เกินพพันห้าก็สามารถซื้อของดีมีคุณภาพได้ อย่าง Kardinal Stick ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบที่ได้รับความนิยม