เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพอดไฟฟ้ามือสอง By Kardinal Stick

เมื่อต้องการเลือกซื้อพอดมือสอง ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ก่อนทำการตัดสินใจซื้อ โดยพอดไฟฟ้าควรเป็นจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่าง Kardinal Stick หรือ KS KURVE