เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตได้แน่นอน ด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทน Kardinal Stick

เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตได้แน่นอน ด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทน Kardinal Stick

การใช้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในปัจจุบันนั้นค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมทีละเล็ก ทีละน้อย เพราะทุกคนต่างก็รู้ดีถึงโทษและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันมากขึ้น หลายคนที่ยังคงต้องการสารนิโคตินที่เป็นสารหลักในการใช้งานผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม แต่ด้วยกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้น ใช้หลักการเผาไหม้ทำให้มีกลิ่นเหม็น ทำให้เสียบุคลิกภาพ เป็นกลิ่นติดตามเนื้อตัว และทำให้คนใกล้ชิดรังเกียจ สารที่เป็นของแถมในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนน็อคไซด์ หรือสารทาร์ (Tar) ตะกั่ว ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งสิ้น ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ยังคงต้องการสารนิโคตินอยู่ แต่ให้สุขภาพที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้

ผลิตภัณฑ์ทดแทนได้ถูกคิดค้นมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ทดแทน ลบจุดด้อยที่มักจะเป็นปัญหาต่อตัวผู้ใช้งานเองให้ได้มากที่สุด สำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนจาก Kardinal Stick เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจริงว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ไม่เสี่ยงกับอันตรายในการใช้งานเหมือนกับที่เคยเป็นข่าวผลิตภัณฑ์ทดแทนระเบิดเมื่อหลายสิบปีก่อน ทั้งนี้ประเภทการใช้งานของ Kardinal Stick เป็นแบบ POD SYSTEM ซึ่งมีหลักการทำงานโดยการใช้ความร้อนจากแบตเตอรี่ ควบแน่นกับน้ำยาพอทของเครื่องและเกิดเป็นไอควันระเหยออกสู่ภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สูดดมเข้าสู่ร่างกายเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้จากผลการวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ได้ทดลองกับผู้ใช้งานจริงโดยการนำผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม กับผู้ที่เปลี่ยนมาใช้งานผลิตภัณฑ์ทดแทน เปรียบเทียบกันโดยใช้งานในปริมาณที่เท่าๆ กัน ในแต่ละวัน ผลการทดลองพบว่าผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ทดแทนกลับมาสุขภาพปอดดีขึ้น โดยมีลมหายใจสะอาด ไม่หายใจขัด และไม่มีเสลดอย่างผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม อีกทั้งเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดน้อยกว่า เพราะสารพิษที่เป็นอันตรายตัวจริงที่เป็นสารกระตุ้นหลักที่ทำให้เกิดโรค คือสารทาร์ (Tar) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเผาไหม้ ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเท่านั้น

แม้ในทางการแพทย์นั้น ยังถือเป็นอุปกรณ์ช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคได้อย่าง โรคอัลไซเมอร์ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์เท่านั้น สำหรับประเทศไทยเอง อาจยังไม่ผ่านร่างกฎหมายที่สมบูรณ์นัก แต่ยัมีช่องทางจำหน่ายซื้อขายทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถควบคุมการผลิตให้ได้ระดับในมาตรฐานเดียวกัน หากต้องการซื้อ ผู้บริโภคควรพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อจากตัวแทนจัดจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ ได้คุณภาพ สามารถติดต่อได้หลายช่องทางอีก อีกทั้งคำนึงถึงเรื่องการรับประกันในกรณีมีปัญหาในการใช้งานอีกด้วย

เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตได้แน่นอน ด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทน Kardinal Stick

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account รวดเร็วภายใน 3 นาที จัดส่งถึงมือคุณภายใน 3 ชั่วโมง และมีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกดูสินค้าได้ที่ KS Device และ KS Flavor Pod ค่ะ